Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour
De aktiviteiten op de Aktiviteitenboerderij zijn allemaal min of meer gerelativeerd aan het melkveebedrijf.